Verplichte vaccinatie hondsdolheid bij import puppies en kittens

Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen. Ook worden de regels voor de verkrijgbaarheid van dierenpaspoorten strenger. Dit staat in een brief van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer. Voor dieren ouder dan 3 maanden gelde deze vaccinatieplicht al jaren, maar nu vervalt dus de uitzonderingsregel voor pups, kittens en fretten die jonger dan 3 maanden zijn.

Dijksma: “Mensen en dieren moeten tegen hondsdolheid beschermd worden. Negen andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Engeland, hebben al een vaccinatieplicht voor jonge honden bij invoer. De schatting is dat er jaarlijks zo’n 80.000 honden naar Nederland komen, onder andere uit landen waar hondsdolheid nog voorkomt. Het verplicht vaccineren van jonge dieren verkleint de kans op import van dieren met deze infectie en het overdragen ervan.”

Vaccinatie

Jonge dieren zullen bij binnenkomst verplicht gevaccineerd moeten zijn tegen hondsdolheid. De vaccinatie is pas geldig als deze is toegediend op een leeftijd van minimaal 12 weken en daarna 3 weken wachttijd in acht zijn genomen (i.v.m. werkzaamheid vaccin).

Deze maatregel wordt genomen, omdat de handel van pups toeneemt uit onder andere nieuw toegetreden Oost-Europese lidstaten die niet allemaal vrij van hondsdolheid zijn. Ook de aandacht voor dierenleed in het buitenland (verwaarloosde dieren) en daarmee de groeiende behoefte deze dieren naar Nederland te halen, vergroten de kans op deze ziekte in Nederland. Op dit moment heeft Nederland een rabiësvrije status en wil deze graag behouden. In 2012 is in Nederland een geïmporteerde pup aangetroffen met hondsdolheid. Er zijn toen zo’n 50 mensen benaderd door de gemeentelijke gezondheidsdienst die contact met dit dier hadden gehad en waarvan een groot deel preventief moest worden behandeld. Een infectie met dit virus is zonder tijdige behandeling namelijk dodelijk voor de mens.

Dierenpaspoort

De regels voor het verspreiden van dierenpaspoorten worden ook strenger. In een dierenpaspoort zijn de kenmerken (inclusief het chipnummer) en de gegeven vaccinaties geregistreerd. Lege paspoorten mogen straks niet meer vrij verkocht worden en zijn dan enkel via dierenartsen (die toezien op de regelgeving) verkrijgbaar. Dit om te voorkomen dat er met leeftijden en identiteitsgegevens worst gesjoemeld.

Welzijn op eerste plaats bij fokken van huisdieren

Voor fokkers van huisdieren gingen er vanaf 1 juli 2014 strengere regels gelden uit oogpunt van dierenwelzijn en preventie van fraude. Een hond mag bijvoorbeeld nog slechts 1 keer per jaar een nest hebben en bij katten wordt dit beperkt tot maximaal 2 keer per jaar. Ook worden er striktere eisen gesteld om het doorgeven van erfelijke aandoeningen te voorkomen en wordt de afstamming van de pups via DNA gecontroleerd.

Meer informatie bij  http://www.licg.nl/633/nieuws/vanaf-29-12-geen-pups-onder-15-weken-mee-naar-nederland.html