Ontwormen paard

 

Bloedworm in de mest

Over het ontwormen van een paard is geen standaard advies meer te geven. Lees de onderstaande info hoe en waarom.

Sinds 1 juli 2008 zijn ontwormmiddelen voor paarden enkel te verkrijgen op recept van uw dierenarts. De reden hiervoor is dat men merkte dat de ontwormmiddelen hun effectiviteit aan het verliezen waren. Er was sprake van resistentie-ontwikkeling van de wormen tegen de ontwormmiddelen. De oorzaak hiervan is het overmatig vaak, of het ondergedoseerd toedienen van deze producten.

Op deze pagina proberen wij u een richtlijn te geven over het gebruik van ontwormmiddelen. Eén lijn hierin trekken is onmogelijk, iedere situatie is verschillend. Uw paard besmet zichzelf vooral bij het grazen op de weide, maar kan zich ook in de stal besmetten (spoelwormen). Afhankelijk van de bezetting, de grootte en het ontmestingsbeleid van de weide, zal deze besmetting groot of klein zijn. Verder hebben jonge dieren minder afweer tegen wormen, waardoor ze via de mest meer wormen uitscheiden dan volwassen dieren. U kunt op www.parasietenwijzer.nl een beslisboom invullen om te testen wat in uw specifieke situatie het beste is.

Besef dat het medicamenteus ontwormen alleen, niet voldoende is. U bestrijdt de wormen het beste door alle risicofactoren aan te pakken.

Wat moet ik mijn paard nu geven?

De beste methode is om mest van uw paard op onze kliniek te laten onderzoeken op wormeieren. Aan de hand van die uitslag, samen met de stal- en weide-omstandigheden, kunnen wij beslissen of ontwormen nodig is en met welk middel dit dient te gebeuren.

Voorkom altijd onderdosering; een KWPN paard weegt al snel meer dan 600 kg!

Op deze website vindt u enkele informatieve filmpjes over wormen: Virbac – wormen paard

Drachtige merrie: u kunt veilig Eraquell geven. Met Equimax ontwormt u ook tegen de lintworm. U mag niet Equest pramox (blauw)  geven.

Veulens: u kunt uw veulen het beste op 1 week ouderdom met Eraquell ontwormen. Daarna is het verstandig om rond 5 weken ouderdom te ontwormen tegen de spoelworm Parascaris met Equimax of Panacur.