Nieuwsbrief september 2013

Gevaarlijke kattenziekte eist tientalle dode dieren

In Den Helder en Spijkernisse (mogelijk ook in Den Haag) is het zeer gevaarlijke kattenziekte-virus uitgebroken. Het gaat om het Feline Panleukopenie Virus, dat nauw verwant is aan het Parvo-virus. Dit zijn zeer besmettelijke virussen, die heel gemakkelijk (zowel direct als indirect) worden overgedragen. Ze blijven ook zeer lang besmettelijk in de omgeving. In Den Helder zijn er naar schatting meer dan 100 dieren overleden.

De symptomen bestaan uit braken en diarree, koorts en algemene malaise. De ziekte verloopt zeer snel. Behandelen van de ziekte lukt maar zelden, vaak sterven dieren toch, ondanks intensieve behandeling. Voorkomen kan! Inenten helpt zeer goed; een dier dat gevaccineerd is, heeft drie jaar bescherming tegen dit virus. Vooral jonge kittens en ongevaccineerde dieren zullen dus het slachtoffer worden van dit virus.

image-3975283Het gaat goed met Zwabber!

Inmiddels is Zwabber redelijk bekomen. De breuk aan zijn pootje wordt behandeld met een spalk, wij hopen van harte dat de breuk niet geïnfecteerd raakt. Omdat het een open botbreuk was, is de kans daarop reëel. Wie het verhaal van Zwabber nog niet kent, kijk op Zwabber

 

TholenDAP Steenbergen opent servicepunt in Tholen

Om onze klanten van het eiland Tholen beter te kunnen bedienen, opent DAP Steenbergen binnenkort een nieuwe dependance in Tholen. We gaan hiervoor de praktijkruimte gebruiken van collega/dierenarts Brons in de Regentessestraat 17 te Tholen. U kunt daar binnenkort op ma t/m vr van 13.30 tot 14.00 uur terecht bij een dierenarts van DAP Steenbergen. De geplande opening staat voor 30 september. Klanten op het eiland Tholen zullen binnenkort een brief hierover ontvangen.

Antibiotica: nieuwe richtlijnen krijgen vorm

Het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde staat zwaar ter discussie. En terecht, want we moeten heel zorgvuldig omgaan met deze middelen. Vandaar dat het beleid flink is veranderd. U kunt meer lezen over dit beleid in de volgende informatiebrief: infobrief antibiotica

 

Chipmaand2012Deze week weer 2 dieren teruggebracht bij eigenaar d.m.v. chip

Deze week werden er op de kliniek 2 dieren binnengebracht die we d.m.v. de aanwezige chip direct bij de eigenaar terug konden brengen. Wij willen u dus graag nogmaals wijzen op het nut van een chip! Pups die geboren zijn na 1 april 2013 moeten wettelijk gechipt zijn. Ook dieren die naar het buitenland reizen, moeten (naast een EU paspoort en een rabiesvaccinatie) ook gechipt zijn. Chippen is niet duur; slechts € 26,90 incl. de leges voor registratie. Vraag er naar bij uw volgende bezoek! Daarnaast is het zeer belangrijk dat u geregeld uw gegevens en de registratie controleert; zonder registratie is de chip in uw dier nutteloos. Zie ook de oproep van de NDG/KNMvD.