Evaluatie bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan

 

Binnenkort zullen we met u een nieuw bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opstellen. Het BGP van 2012 kan als leidraad hiervoor gelden en kan waar nodig aangepast worden. Ook de gegevens van uw antibioticagebruik van het afgelopen jaar zullen we evalueren en indien dit te hoog is proberen we samen met u tot een plan van aanpak te komen om het medicijngebruik te verlagen. In 2013 moet het antibioticagebruik in de rundveehouderij namelijk tot de helft van het niveau van 2009 gereduceerd worden!

Nieuw is dat er per 1 januari 2013 niet meer antibioticavoorraad op uw bedrijf aanwezig mag zijn dan genoeg is voor 15% van het aantal aanwezige dieren. Deze maatregel heeft voor u geen gevolgen voor de kosten van de antibiotica die u bij ons afneemt.

Ook mogen een aantal antibiotica niet meer als eerste keus op uw bedrijfsbehandelplan (BBP) staan: we zullen samen met u het BBP doornemen en voor u op maat maken.