Euthanasie bij het paard

Afscheid nemen van je paard 

Nadat we vaak jarenlang plezier hebben beleefd met ons paard, komt er voor elk paard of pony een moment dat het dier aan het einde van zijn leven komt. Wat de verschillende mogelijkheden zijn om afscheid te nemen van het dier, willen wij hieronder uiteenzetten. Niet omdat het een leuk paardenonderwerp is, maar wel omdat het goed is om te weten wat er mogelijk is. Zo kunt u zich hier op voorbereiden en een juiste keuze maken. 

Wanneer uw paard of pony verzekerd is, dient u contact op te nemen met de desbetreffende verzekering. Zij moeten namelijk instemmen met de vorm waarin u afscheid neemt van uw dier.

U kunt er voor kiezen om het dier in te laten slapen bij u aan huis. U kunt dan een afspraak maken met een van onze paardenartsen. Wij euthanaseren een dier altijd in drie stappen: Het dier krijgt eerst een sedatie, zodat het rustig wordt en minder vecht tegen de narcoseprik. Daarna krijgt het dier een combinatie van 2 narcosemiddelen, waardoor hij gaat liggen en in narcose zal gaan. Als laatste krijgt het dier een overdosering narcotica waarna de ademhaling (meestal na enkele diepe zuchten) en hartslag zal stoppen en het dier zal overlijden. U kunt uiteraard zelf beslissen of u hierbij (deels) aanwezig wilt zijn.

Het is verstandig om van te voren te beslissen wat u graag met uw overleden dier wilt doen na de euthanasie. Er zijn twee mogelijkheden. 

  • U kunt uw  paard in het paardencrematorium “Het Hoeksche Hof” te Numansdorp te laten cremeren. Het crematorioum kan uw paard (tot een bepaald gewicht) met een daarvoor speciaal geprepareerde trailer komen ophalen. Tevens bieden zij de mogelijkheid om uw paard, indien vervoer nog mogelijk is, daar ter plaatse door een van onze dierenartsen in te laten slapen. Zij hebben daarvoor een speciale, ruime stal ingericht. Meer info op de website van Het Hoeksche Hof.
  • Ook is er de mogelijkheid om het dier door de destructie op te laten halen, dit kan ook weer individueel of gezamenlijk. Voor informatie hierover zie de website van Rendac

Verder is er de optie om het dier naar een paardenslager te brengen. U weet dan dat het vlees niet voor consumptie verloren gaat of dat het dier ongewild in de handel terecht komt en alsnog na een lange reis in een buitenlands slachthuis terecht komt. In ons praktijkgebied is er in St Annaland slagerij Slager gevestigd. Wel is het dan van belang dat het dier vergezeld is van een officieel correct ingevuld paars paardenpaspoort en dat het dier in het bezit is van een chip. Ook mag het dier geen medicatie hebben gekregen waarvoor de wachttermijn nog niet is verstreken. Het vlees wordt dan verwerkt tot consumptievlees en er wordt een slachtbedrag uitgekeerd.

Wij begrijpen dat dit niet het meest leuke onderwerp is, maar het is goed om een weloverwogen keuze te maken en te weten wat er mogelijk is. Soms is er geen keuze, bv. bij een ernstige koliek of acuut ongeval, dan rest ons alleen maar om het lijden van het dier zo kort mogelijk te maken.

Mocht u een en ander willen bespreken met een van onze paardenartsen, dan kunt u daarvoor tussen 8.30 en 9.00 contact opnemen met onze kliniek.

Team Dierenartsenpraktijk Steenbergen.