Nieuwsbrief herkauwers oktober 2013

Voor u een nieuwsbrief met ons laatste nieuws, vers van de pers. De vorige heeft u pas onlangs van ons gehad, maar er zijn toch al weer nieuwe ontwikkelingen, zoals de introductie van de kexxtone bolus, de actuele leverbotsituatie en de invoer van telefonische consulten.

Daarnaast hebben we enkele reminders voor u zoals:

→ heeft u uw jongvee al tegen pinkengriep laten enten?

→ heeft u met uw voeradviseur en dierenarts het rantsoen voor de winter  al besproken?