Leverbot

Leverbot

De afgelopen jaren hebben we vaak een natte zomer gehad. De combinatie van neerslag met hoge temperaturen zorgt voor ‘ideale’ omstandigheden voor de leverbot. Schapen zijn erg gevoelig voor leverbot en kunnen door een acute leverbotinfectie plots doodvallen. De herfst is de risicoperiode voor deze acute sterfte. Zowel schapen als runderen kunnen een chronische vorm van leverbot oplopen: de conditie van de dieren wordt minder, de dieren zitten minder goed in hun vacht of wol en bij melkvee daalt de melkproduktie . Met andere woorden: ze ‘slijten’.

 

Loopt mijn koppel risico op leverbot?

Zoals gezegd hebben leverbotten een bepaalde slak nodig om zich te kunnen vermeerderen. Ze komen dus alleen op plekken voor waar deze slak zich bevindt en dat is op natte percelen. Dus als uw (jong)vee of schapen op natte percelen buiten lopen of hebben gelopen (in de maanden augustus / september), dan lopen ze zeker risico op leverbot.

 

Hoe weet ik of leverbot een rol speelt om mijn bedrijf?

Door middel van bloedonderzoek kunnen we zien of de dieren antistoffen hebben tegen leverbot. Laat dieren tappen die pas één weideseizoen buiten gelopen hebben, dus de lammeren van dit jaar of het jongvee. Hebben deze dieren antistoffen tegen leverbot, dan weet u dat uw koppel momenteel leverbot heeft. Bloedonderzoek is zinvol vanaf de maand oktober. Leverbot kan ook in de mest aangetoond worden. Dit kan pas als de leverbotten al enkele maanden in het dier zitten, dus vanaf januari van het komende jaar. Tankmelkonderzoek kan eveneens een indicatie geven of er leverbot in de koppel heerst. Het beste moment om een tankmelkmonster te nemen is tijdens de wintermaanden. Mocht u plots dode schapen hebben, dan kan tijdens sectie, de leverbotten gezien worden in lever.

 

Wat kan ik doen tegen leverbot?

→ voorkomen is beter dan genezen: streef ernaar dat uw vee in de maanden augustus t/m november niet op natte percelen loopt

→ laat bloed- of mestonderzoek doen om te controleren of uw dieren leverbot hebben

→ als leverbot is aangetoond, behandel de dieren dan. Let op: omdat er geen middel geregistreerd is voor melkgevende koeien, kunnen alleen droge koeien, aan het begin van de droogstand, behandeld worden!