Nieuwsbrief herkauwers november 2012

Voor u ziet u de kersverse nieuwsbrief ‘herkauwers’. U bent van ons gewend om een aantal keer per jaar een nieuwsbrief te krijgen met daarin nieuws over zowel gezelschapsdieren als vee. Vanaf nu splitsen we dit nieuws: aparte nieuwsbrieven over huisdieren en paarden en brieven over herkauwers: koeien, geiten en schapen. De nieuwsbrief ‘herkauwers’ is bedoeld voor zowel professionele veehouders als hobbyhouders.

In deze eerste nieuwsbrief ‘herkauwers’ de actuele aandachtspunten voor u op een rij.

 

Aandachtspunten voor de komende tijd zijn:

  → controleer bij opstallen of uw jongvee een worminfectie in het land heeft opgenomen: let op conditie en mest en laat een mestonderzoek op de dierenartsenpraktijk doen.

pinkengriep steekt weer de kop op. Laat uw jongvee vaccineren tegen pinkengriep. Meer over pinkengriep leest u hier.

→ bespreek tijdens de bedrijfsbegeleiding het winterrantsoen met uw dierenarts en voeradviseur.

→ controleer of uw dieren risico lopen op een infectie met leverbot. Lees meer.

→ evalueer met uw dierenarts uw bedrijfsbehandelplan en -gezondheidsplan. Wat verandert er komend jaar? Lees hierover meer.