Nieuwsbrief herkauwer juni 2014

Coccidiose: gratis mestonderzoek!

U kent het wel: u heeft uw ooien en lammeren naar buiten gedaan en enige tijd nadat de lammeren naar buiten zijn gegaan, krijgen ze diarree. Daarnaast blijven ze achter in de groei en soms ziet u dat de lammeren staan te persen.
Bij kalveren treden dezelfde verschijnselen op: kalveren vanaf drie weken leeftijd krijgen dunne mest, staan te persen en worden schraal.
Bovenstaande symptomen passen bij een coccidiose-infectie.

Wat kunt u het beste in zo’n geval doen? Bij bovenstaande symptomen is het raadzaam om een mestmonster te nemen van meerdere dieren (liefst van minimaal vijf dieren per leeftijdsgroep). De mest moet vers zijn, wat betekent dat de mest niet langer dan een half uur op de grond gelegen mag hebben). Verzamel de mest in een schoon zakje of potje, bewaar de mest in   de koelkast en breng het monster binnen een dag naar de praktijk.

Momenteel loopt de actie van farmaceut Elanco, die GRATIS mestonderzoek op coccidiose aanbiedt. U hoeft dus alleen maar mest naar de praktijk te brengen en u krijgt het mestonderzoek gratis.

Voor de schapenhouders onder u is het ook verstandig om de mest op de aanwezigheid van wormen te laten controleren. Dit wordt niet meegenomen in het gratis onderzoek van Elanco, maar dat kunnen wij zelf op de praktijk. Dit onderzoek wordt wel in rekening gebracht. Als de uitslag van het mestonderzoek bekend is, wordt u door ons gebeld met een passend advies.

 

Vliegenbestrijding

Door de zachte winter die we gehad hebben, hebben veel insecten de winter overleefd.
Daardoor zijn er al vroeg in het jaar veel vliegen. Vliegen kunnen o.a. ziektes overdragen, zomerwrang (uierontsteking) en de madenziekte (myiasis) veroorzaken. Start daarom nu al met de vliegenbestrijding d.m.v. oorflappen of een middel over de rug.
Heeft u schapen: dan adviseren wij u om ze zo snel mogelijk
te scheren als u dat nog niet gedaan heeft. Behandel ze na het scheren over de rug: dan zijn ze 16 weken lang beschermd! Vraag ons naar het geschikte middel.

 

’t Bloed, zomerlongontsteking

De voorjaarsmaanden zijn risicovol voor jonge lammeren: met grote hoeveelheden mals gras kan ’t bloed zomaar toeslaan: uw mooiste en grootste lammeren liggen plots dood in de wei.
Voorkom dit door de lammeren tijdig te vaccineren. Dit kan al vanaf een leeftijd van drie weken. Deze enting beschermt ook tegen zomerlongontsteking.