Nieuwsbrief herkauwer juli 2015

De eerste hittegolf van deze zomer hebben we net achter de rug. U zult druk zijn geweest om zowel bij uzelf als bij uw vee het hoofd koel te houden. Wij hebben als dierenartsenpraktijk gemerkt dat veel dieren last van de warmte hebben gehad. Nu de hitte weer uit de lucht is heeft u vast wel tijd om onze nieuwsbrief te lezen! Met dit keer aandacht voor de mineralenstatus van uw koeien, alertheid op antibioticaresten in de melk en een aantal nieuwe producten, zoals Catosal Metabol en de Mortella Heal pleister.
Aandachtspunten voor de komende tijd zijn:
–> Hittestress zoveel mogelijk vermijden. Bespreek dit met ons en uw voeradviseur.
–> Denk aan vliegenbestrijding, zowel bij vee dat buiten komt als vee dat binnen blijft. Vliegen veroorzaken onrust en kunnen ziektes zoals mastitis   overbrengen. U kunt uw dieren behandelen met Tectonik (over de rug) of Auriplak-oorflappen.
–> Wees alert op wormbesmettingen bij jongvee dat buiten loopt. Laat bij twijfel een mestmonster onderzoeken.
Mineralen
Voer ik te weinig of te veel mineralen?
Een tekort aan mineralen kan zich uiten in dieren met een doffe vacht, een verminderde vruchtbaarheid en een mindere weerstand. Teveel mineralen voeren is ook niet zo best, zowel voor uw dieren niet als voor uw portemonnee.
Om inzicht in de mineralenstatus van uw vee te krijgen kunt u dé Mineralencheck van de Gezondheidsdienst voor Dieren doen. Dit is een tankmelkonderzoek op selenium, jodium, koper en sinds kort ook op zink. U kunt kiezen of u dit onderzoek twee, vier of zes keer per jaar laat uitvoeren (à 18,75, 32,75 of 44,65 euro). U kunt zich hiervoor aanmelden bij de GD. Met de uitslag kunt u bijsturen, zodat u niet te weinig maar ook niet teveel mineralen voert.
Risicogroepen zoals jongvee (drachtige vaarzen!) en droge koeien worden uiteraard niet bemonsterd via bovenstaand tankmelkonderzoek. Het is verstandig om deze groepen eens per jaar via bloedonderzoek te laten onderzoeken.
Antibioticaresiduen in de melk
Alertheid is geboden op het houden aan de wachttijd van melk bij het gebruik van antibiotica.
Er kunnen anders problemen ontstaan bij de export van zuivel naar o.a. Rusland. Dit land hanteert namelijk een tien keer strengere norm voor tetracyclines dan de wettelijke Europese norm.
Tetracyclines zitten in oxymax, engemycine en in nageboortecapsules.
Catosal Metabol
Sinds kort is het middel Catosal ook geregistreerd om in de nek gespoten te worden (voorheen mocht het alleen door ons in het bloed toegediend worden) en is op de markt als Catosal Metabol. Dit middel bevat o.a. vitamine B12, een vitamine dat de penswerking stimuleert. Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat toediening van 25 ml Catosal op de dag van kalven en 25 ml de dag erna, 40% minder kans op slepende melkziekte gedurende de eerste week na kalven geeft.
Mortella Heal
Er is iets nieuws op de markt voor de behandeling van een koe met Mortellaro: de Mortella Heal pleister. Dit is een soort pleister die werkt als een tweede huid. Te vergelijken met de second-skin-pleisters die bij mensen met blaren en brandwonden gebruikt worden. Deze pleister moet vakkundig op een schone klauwhuid aangebracht worden met behulp van verband. Dit klauwverband blijft 10-14 dagen zitten! Dus veel langer dan de gebruikelijke 3 dagen, die nu vaak aangehouden wordt als er een klauw getapet wordt. Gedurende deze tijd dagen krijgt de mortellaro-wond de kans om mooi te genezen. In ernstige gevallen moet nogmaals een pleister aangebracht worden. Indien u een of meer dieren door ons in het verband wilt laten zetten, laat het ons dan weten.