(Ont)wormen jongvee

 

In het voorjaar gaat op een aantal bedrijven het (jong)vee naar buiten. Afhankelijk van uw bedrijfsspecifieke situatie adviseren wij soms om uw jongvee te laten vaccineren tegen longworm: dit moet 6 en 2 weken voor het naar buiten gaan gebeuren. Let op: dieren die gevaccineerd zijn tegen longworm moeten in hetzelfde seizoen de weide op, anders werkt de vaccinatie niet goed!

Om te zorgen dat jongvee voldoende weerstand opbouwt tegen maagdarmwormen is het niet verstandig om ze met een ontwormbolus naar buiten te doen. Beter is om de dieren eerst in contact te laten komen met de wormen en ze eventueel pas later in het seizoen te ontwormen.  Of het nodig is om uw vee te ontwormen hangt af van de grootte van de percelen, of het vee wel of niet verweid wordt en of het op schoon land komt te grazen. (Schoon land is gemaaid land en land waar dat jaar nog geen vee heeft gelopen).

→ Laat halverwege de zomer mest onderzoeken om te bepalen of het nodig is dat uw jongvee wordt ontwormd!

Bespreek met uw dierenarts uw situatie: wij kunnen u op maat advies geven over wormpreventie bij uw jongvee.