Nieuwsbrief herkauwer februari 2013

Met het voorjaar in aantocht, hebben we een nieuwsbrief vol actuele informatie voor u samen gesteld. U vindt hierin de aandachtspunten voor de komende maanden. Daarnaast komen pijnstilling bij het onthoornen van kalveren en fosfortetekort bij koeien aan de orde. Ook vindt u een kort verslag van de schapenverloscursus die we georganiseerd hebben.

 

 

           Aandachtspunten voor de komende maanden zijn:

 

→ bespreek met uw dierenarts de ontwormstrategie voor uw jongvee.

→ loop samen met uw dierenarts het bedrijfsgezondheidsplan en nieuwe bedrijfsbehandelplan door.

→ laat uw drachtige ooien tegen ’t bloed vaccineren. Informeer bij uw dierenarts over het juiste tijdstip van vaccinatie.

→ ontworm uw ooien zodra ze gelammerd hebben.