Neospora

Neospora is een parasiet en is een van de belangrijkste oorzaken van verwerpen bij rundvee. Daarnaast kan Neospora ook voor vruchtbaarheidsproblemen zorgen (afbreken van de dracht in een vroeg stadium).

Koeien kunnen op twee manier besmet raken met Neospora: ze worden als kalf in de baarmoeder al besmet (dit is de belangrijkste besmettingsroute) of ze besmetten zichzelf door het eten van besmet voer. Voer is besmet als het verontreinigd is met poep van een met Neospora besmette hond. Een hond besmet zich door het eten van een nageboorte van een besmette koe en scheidt vervolgens oöcysten (eitjes van neospora) uit in de ontlasting.

De parasiet kan aangetoond worden in de geaborteerde vrucht en de vruchtvliezen. Om te controleren of koeien besmet zijn met Neospora kan bloed of melk onderzocht worden. Ook tankmelkonderzoek kan zinvol zijn: dit maakt zichtbaar wat de besmettingsgraad van uw koppel is. De tankmelk is ongunstig als meer dan 15% van de dieren besmet is. Overleg met uw dierenarts wat op uw bedrijf de meest geschikte aanpak is.