BVD

BVD verlaagt de weerstand van uw kalveren en koeien, waardoor ze vatbaarder zijn voor allerlei infecties. Dat kan zich heel divers uiten: van hoestproblemen bij de kalveren tot uiergezondheidsproblemen of mortellaro bij uw koeien. Ook geeft BVD problemen met de vruchtbaarheid. Omdat BVD vaak sluimerend aanwezig is, maar wel met grote gevolgen, wordt BVD ook wel ‘de sluipmoordenaar’ genoemd.

Vanaf 2016 gaat in de Nederlandse rundveehouderij de (verplichte) aanpak BVD (en IBR) van start, met als doel om onze veestapel vrij van deze ziektes te krijgen. Momenteel is deze aanpak nog vrijwillig. Landelijk is ongeveer een derde van alle rundveebedrijven BVD-vrij. Hoe de aanpak er vanaf 2016 precies uit zal gaan zien, is nog niet bekend.

Wij adviseren aan ieder van u om de BVD situatie op uw bedrijf te laten onderzoeken. De eerste stap is om te weten of BVD op uw bedrijf aanwezig is of niet. Dat kan d.m.v. een BVD-quick-scan: een tankmelkmonster plus bloed van vijf dieren (8-12 maanden oud) geeft duidelijkheid.
Afhankelijk van de uitslag van deze quicks-can hoeft u of niets te ondernemen (als er geen BVD speelt) of kunt u juist beter vervolgstappen ondernemen om BVD op uw bedrijf aan te pakken. Wij geven u graag een op maat gemaakt advies.