Herkauwers

 

Rundvee is een belangrijke tak binnen de praktijk. Wij komen op zowel melkvee- als vleesveebedrijven. In onze praktijk zijn vier geborgde rundveedierenartsen werkzaam.

Een deel van onze werkzaamheden zijn de behandelingen van individuele zieke dieren. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor bedrijfsbegeleiding. Dit houdt in dat op regelmatige basis een van onze rundveedierenartsen uw bedrijf bezoekt en de vaste werkzaamheden uitvoert. Denk hierbij de vruchtbaarheidsbegeleiding (invoelen of scannen van uw koeien), het onthoornen van de kalveren, bloedtappen, vaccineren…Daarnaast houdt uw vaste dierenarts de gezondheid van uw veestapel in de gaten, o.a. door het analyseren van de gegevens uit de melkcontrole (mpr), en bespreekt dit met u. Zo werkt u samen aan een gezonde koppel koeien!