Bedrijfsbegeleiding

 

Wij bieden aan melkveebedrijven de mogelijkheid om deel te nemen bedrijfsbegeleiding. Dit houdt in dat op regelmatige basis een van onze rundveedierenartsen uw bedrijf bezoekt en de vaste werkzaamheden uitvoert. Denk hierbij de vruchtbaarheidsbegeleiding (invoelen of scannen van uw koeien), het onthoornen van de kalveren, bloedtappen, vaccineren…Daarnaast houdt uw vaste dierenarts de gezondheid van uw veestapel in de gaten, o.a. door het analyseren van de gegevens uit de melkcontrole (mpr), en bespreekt dit met u. Zo werkt u samen aan een gezonde koppel koeien!

Indien u meer informatie over onze bedrijfsbegeleiding wilt hebben, neem dan contact met ons op.