Afscheidsreceptie dierenarts Mirjam Seuren

Beste cliënten, collega’s en relaties,

Na ruim 25 jaar vol overgave vele dieren van allerlei pluimage onderzocht, behandeld, geopereerd en genezen te hebben in onze hoofdvestiging Steenbergen maar vooral in de polikliniek aan het Burgemeester Mastboomplein in Halsteren, heeft Mirjam Seuren-Coppens besloten dat het tijd is geworden om hiermee te stoppen. Onze polikliniek in Halsteren stopt niet, wij gaan door met onze spreekuren daar zoals u gewend bent, met de andere voor u bekende gezichten, maar helaas zonder Mirjam.
Als dank voor haar enorme inzet al die jaren voor mens en dier, bieden wij haar op zondag 28 april een receptie aan om u in de gelegenheid te stellen afscheid van haar te nemen als uw dierenarts.
U wordt daarvoor van harte uitgenodigd op zondag 28 april a.s. tussen 14.00 en 17.00 uur in het oude Raadhuis van Halsteren, aan de Dorpsstraat 22, dat tegenwoordig Restaurant 1633 heet.

Dierenartsen en assistentes van de Dierenartsenpraktijk Steenbergen